Hlavní téma


Rozhovor se dvěma významnými ženami české farmacie
Dvě ženy, dva pohledy na svět farmacie. Jedna se podílí na rozhodnutích představenstva České lékárnické komory, druhá je manažerkou významné české farmaceutické společnosti. Obě mají přímý či nepřímý vliv na dění, které zasahuje do každodenní práce lékárníka. Proto si dovolím tvrdit, že paní PharmDr. Lucie Nedopilová a paní MUDr. Jana Žingorová patří mezi významné ženy české farmacie.
Tímto článkem bych ráda vyjádřila obdiv všem ženám, které dokazují, že ženy jsou stejně schopné jako muži.
Redakční část - PDF.
Obchodní část - PDF.

Maličkosti pro krásu
Kulinářské umění