Všeobecné podmínky soutěže magazínu ZENIA® k 5. výročí vzniku společnosti TEAM 4 YOU® s.r.o. (dále jen soutěž 5 let T4Y)
1. Soutěž „5 let T4Y“ je pořádána společností TEAM 4 YOU s.r.o. ve spolupráci s redakcí magazínu ZENIA, určeného farmaceutickým pracovníkům a zaměstnancům lékáren v České a Slovenské republice.

2. Soutěž „5 let T4Y“ probíhá prostřednictvím magazínu ZENIA č. 1/2012 (tištěným vydáním) a internetovým vydáním magazínu www.zenia.cz.

3. Podmínky soutěže „5 let T4Y“ jsou uvedeny na stránkách www.zenia.cz.

4. Soutěže se mohou zúčastnit osoby, které splňují následující podmínky
a) Osoba s minimálním věkem 18 let s trvalým pobytem v ČR nebo v SR
b) Osoba musí být v době pořádání soutěže zaměstnancem lékárny či zdravotnického zařízení v České nebo Slovenské republice

5. Pro zařazení do soutěže musí soutěžící odpovědět správně na 4 otázky a na finální tipovací otázku položené v magazínu ZENIA č. 1/2012 a doplnit své odpovědi o požadované identifikační údaje.

6. Odpovědi na zveřejněné otázky je možné zasílat prostřednictvím emailu redakce@zenia.cz.

7. Email se správnými odpověďmi musí obsahovat kontaktní údaje soutěžícího minimálně v tomto rozsahu: jméno a příjmení, emailová adresa, případně poštovní adresa. (pro operativnější komunikaci je lepší doplnit telefonní kontakt)

8. Správné odpovědi na všechny soutěžní otázky a na finální tipovací otázku budou uvedeny v následujícím čísle magazínu vydaném po čísle 1, tzn. v magazínu ZENIA č. 2/2012 (červen).

9. Správné odpovědi 1 – 4 lze najít na veřejně dostupných médiích (internet, ZENIA, facebook T4Y apod.). Odpověď na pátou - finální tipovací otázku se může soutěžící pokusit uhodnout dle vlastního uvážení, nebo se může poradit s obchodním reprezentantem TEAM 4 YOU® s.r.o., který je určen pro daný region. Kontakty na jednotlivé obchodní reprezentanty jsou uvedeny v každém čísle magazínu ZENIA.

10. Soutěžní tipovací otázka č. 5 zní: „Kolik lékáren a zdravotnických zařízení navštívili obchodní reprezentanti v 5. měsíci roku 2011 na území České republiky?“ Odpověď na tuto otázku lze získat buď vlastním tipem soutěžícího, nebo po poradě s obchodním reprezentantem TEAM 4 YOU. I přes výpomoc obchodního reprezentanta TEAM 4 YOU však finální tip závisí na soutěžícím.

11. Správná odpověď na tipovací otázku (viz. bod č. 10) je pouze jedna a vychází z přesného počtu návštěv, s provedenou objednávkou v jakékoliv hodnotě, oběma obchodními týmy (T1 – 7 lidí a T2 – 7 lidí) společnosti TEAM 4 YOU s.r.o. v období měsíce května roku 2011 (tzn. od 1.5.2011 do 31.5.2011) na celém území České republiky. Návštěvou obchodního reprezentanta se rozumí přítomnost obchodního reprezentanta v dané lékárně, s následným vytvořením objednávky v jakékoliv nenulové hodnotě.

12. V případě vícero zúčastněných osob se správnou odpovědí na tipovací otázku rozhoduje datum a čas doručení odpovědí jednotlivých soutěžících.

13. Otázka musí být zodpovězena dle přesných požadavků provozovatele, tzn. odpověď musí být jednoznačná a totožná s odpovědí poskytovatele TEAM 4 YOU s.r.o. (v počtu navštívených lékáren s realizovanou objednávkou – viz. bod 11)

14. Reklamace či případné úpravy uvedených výher (změny termínů, navýšení počtu účastníků oproti avizovanému počtu apod.) přechází na poskytovatele jednotlivých výher.

15. Předmět soutěže / výhry uvedené v ZENIA č. 1/2012:
a. 1. cena / hlavní výhra: Poukaz na ubytování v apartmánu penzionu Baťův kanál ve Veselí nad Moravou pro 2 osoby na dvě noci a zapůjčení lodi Carolina na dvě hodiny.
b. 2. – 3 cena: Rodinný poukaz (2 dospělí a 2 děti) na prohlídku zámku Milotice v zapůjčených dobových kostýmech a vyhotovení fotografie jako hraběcí rodiny.
c. 4. cena: Řízená degustace kvalitních moravských vín ve vinném sklípku pro Vás a Vaše známé či rodinu.
d. 5. cena: Sada kvalitních moravských vín pro příjemné chvíle s partnerem či partnerkou
e. Pozn: Každá 5tá doručená odpověď (se správně zodpovězenými základními otázkami 1 - 4) získá jako pozornost dárkové balení výběrového sypaného čaje v hodnotě 200 Kč.

16. Časový harmonogram soutěže:
a) Datum expedice magazínu ZENIA se soutěžními otázkami:
b) Konečný termín pro zaslání správných odpovědí: 30. 4. 2012 (rozhoduje datum a čas přijetí mailu redakcí).
c) Předání výher výhercům dle stanovených podmínek:
d) Vyhlášení / uvedení výherců jednotlivých výher bude uskutečněno v následujícím vydání magazínu ZENIA® , tzn. ZENIA® číslo 2 (červen).

17. Výherce hlavní ceny i výherci ostatních věcných cen budou kontaktováni redakcí nejpozději do 31. 5. 2012 formou emailu či telefonu.

18. Pokud se provozovateli nepodaří spojit se s výhercem do 15-ti pracovních dnů od zjištění výherce, ztrácí výherce nárok na výhru a ta bude předána následujícímu výherci, který se umístil na následujícím místě v dané soutěži. Kontaktování (příp. důkaz o snaze provozovatele soutěže kontaktovat výherce) proběhne prostřednictvím emailu či telefonického rozhovoru.

19. Výherci bude výhra předána dle pokynů poskytovatele, případně dle vzájemné domluvy osobně nebo poštou.

20. Výherce se zavazuje umožnit poskytovateli výhry (výher) a provozovateli soutěže (TEAM 4 YOU s.r.o., resp. Magazín ZENIA) využít fotografickou dokumentaci z předání jednotlivých výher, případně umožní krátký rozhovor se zástupcem provozovatele (magazín ZENIA), a to osobní, telefonickou nebo emailovou formou.

21. Poskytovatelé uvedených výher, a provozovatel soutěže (magazín ZENIA) se zavazují využít případnou fotografickou dokumentaci z předání výher výhercům, pouze v rámci vlastní propagace, nikoliv přenechání fotografické dokumentace třetím osobám. (platí také pro osobní identifikační údaje vítěze hlavní ceny, max. v rozsahu: jméno, příjmení, název zaměstnavatele / lékárny a město, ve kterém je výherce zaměstnán).

22. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

23. Pořadatel neodpovídá za případnou dopravu výhry (není –li po vzájemné domluvě uvedeno jinak).

24. Pořadatel soutěže je oprávněn pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, nebo zrušit bez udání důvodu a bez stanovení náhrady.

25. Na výhry neexistuje právní nárok. Uvedené výhry nelze kompenzovat finančně.
Redakční část - PDF.
Obchodní část - PDF.

Maličkosti pro krásu
Kulinářské umění